Regulament

1. ORGANIZATOR ŞI OBIECTIVE

Competiția Dracula Digital este organizată în cadrul evenimentului Dracula Film Festival, Ediția a XI-a organizat la Brașov (sau online dacă din condiții care nu depind de organizatori proiecția filmelor nu poate avea loc în prezența publicului) de către Asociația Culturală FANZIN. Dracula Digital are scopul de a promova educaţia cinematografică în rândul tinerilor, de a le oferi tinerilor din toată ţara șansa de a se apropia de lumea filmului, şi de a descoperi şi cultiva noi talente în cinematografia din România. Acest atelier se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 29 ani, din toată ţara, pasionaţi de film și fotografie.

2. PERIOADA ORGANIZĂRII COMPETIȚIEI ŞI DATE LIMITĂ

Competiția Dracula Digital se va desfăşura la Brașov în perioada 1 august 28 octombrie 2023.

Înscrierile se fac în perioada 1 august15 septembrie 2023 pe site-ul www.draculadigital.ro

Votarea filmelor înscrise se face în perioada 1630 septembrie 2023 pe site-ul www.draculadigital.ro

Competiția finală Dracula Digital are loc în perioada 2528 octombrie 2023.

3. REGULI DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIŢIE

Competiția Dracula Digital este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani.

Pentru a participa la Competiția Dracula Digital:

 • filmul trebuie să fie filmat cu telefonul mobil;
 • filmul trebuie să aibă o durată între 1 și 3 minute;
 • trebuie să fie un film horror, SF, supranatural, thriller sau fantastic;
 • filmul trebuie postat pe www.youtube.comwww.vimeo.com, iar link-ul trebuie postat pe www.draculadigital.ro;
 • trebuie sa fii de acord și să accepți regulamentul Competiției Dracula Digital 2023.
 • trebuie să ai o vârstă cuprinsă între 16 și 29 ani.

Nu există taxă de înscriere în competiţia Dracula Digital. Festivalul NU plătește drepturi de proiecție pentru filmele înscrise în secțiunea competitivă Dracula Digital.

Data limită de primire a formularelor de înscriere în competiție este 15 septembrie 2023, ora 23:59. Sunt luate în calcul doar înscrierile efectuate pe site-ul www.draculadigital.ro

4. ETAPA 1: SELECŢIA

Un juriu de specialitate va selecta 5 filme care intră în finală.

De asemenea, filmul care la data de 30 septembrie 2023, ora 23:59, înregistrează cele mai multe voturi din partea publicului filmul intră automat în finală.

În perioada 16 septembrie30 septembrie 2023, pot fi votate filmele înscrise în competiție. Votarea se face exclusiv pe www.draculadigital.ro.

Cele 6 echipe finaliste vor fi anunțate pe site-ul www.draculadigital.ro pe data de 3 octombrie 2023.

Reprezentații celor 6 filme selectate pentru finală (5 de către juriu și unul de către public prin vot direct) vor intra in etapa a 2-a a competitiei ce va avea loc în perioada festivalului Dracula Film Festival organizat în perioada 25 – 28 octombrie 2023.

Din partea fiecărui film, vor participa 3 persoane.

5. ETAPA 2: COMPETIȚIA

Modul de desfășurare a competiției

Pe durata Dracula Film Festival (25 – 28 octombrie 2023) cele 6 echipe selectate vor realiza câte un film horror, SF, supranatural, thriller sau fantastic. Filmul va fi filmat cu telefoul mobil cu o temă aleasă de juriu (utilizânt 3 cuvinte cheie alese de juriu, și care vor fi communicate echipelor finaliste în data de 25 octombrie 2023) și va avea 3 minute.

Workshop

În perioada 20 – 25 octombrie 2023, cele 6 echipe selectate vor participa la un workshop online. Acesta va fi accesibil și publicului larg, pe baza de inscrieri in prealabil.

Programul și tema workshop-urilor va fi anunțată până la data de 1 octombrie 2023.

6. ÎNREGISTRARE AUDIO-VIDEO

Prin participarea la competiție, concurenții sunt de acord ca filmele realizate în cadrul competiției să fie înregistrate audio și video de către organizatori sau de către persoanele desemnate de către organizator în acest scop. Persoanele care apar în înregistrările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizatori, producători sau utilizatori.

7. REMIUL ACORDAT

Premiul acordat de către organizator câștigătorului este de 500 EURO.

Premiul este impozabil conform legislaţiei în vigoare.

8. OBLIGAŢIILE CONCURENŢILOR

 • Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
 • Să participe la competiție, dacă au trecut de etapa de selecţie;
 • Să dețină toate drepturile de autor, incluzând aici drepturile de înscriere și de proiecție a filmelor cât și drepturile de autor ce revin actorilor sau coloanei muzicale.

9. OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI

 • Organizează şi pune la dispoziţie sala de proiecție necesară desfăşurării competiției;
 • Asigură buna desfăşurare a selecţiei şi imparţialitatea acesteia;
 • Acordă „Diplome de participare” pentru toţi concurenţii care intră în competiție;
 • Organizatorii festivalului asigură premii în valoare totala de 500 EURO. Premiile sunt impozabile conform legislaţiei în vigoare.

10. SITUAŢII NEPREVĂZUTE

Toate candidaturile înscrise trebuie să respecte regulile enunţate mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a rezolva orice situaţii excepţionale.

11. JURISDICŢIE

Participarea la Competiția Dracula Digital implică acceptarea regulilor enunţate mai sus. În cazul unor litigii, ele vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia română. Organizatorul festivalului, Asociaţia Culturala FANZIN, îşi rezervă dreptul de a invoca forţa majoră aşa cum este ea definită în legislaţia română.

12.ACCEPTAREA TERMENILOR

Pentru promovarea festivalului, concurenţii autorizează folosirea de către organizatori a informaţiilor şi imaginilor trimise în scopul realizării catalogului festivalului dar și punerea la dispoziţia presei a acestor imagini / materiale video si alte informaţii pentru difuzarea unor emisiuni TV dedicate Festivalului (fără pretenţii financiare).

Festivalul este deschis pentru public. Un număr important de ziariști acreditați din presa scrisă și audio-video precum și distribuitori fiind invitați la manifestare.

Este interzisă înscrierea filmelor pentru care participanții la competiție nu dețin drepturile de autor sau nu au acordul autorului pentru a utiliza respectivele materiale.

Concurentul este singurul responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participîrii cu filmele la această competiție.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare filmele pe care le consideră obscene, provocatoare sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Compețitiei.

Participarea la Festival implică respectarea necondiționată a tuturor prevederilor regulamentului.